Izborni trendovi u Republici Kosovo 2009 – 2021 (Dokument)

02/02/2023

Priština, 02.Februar 2023 – Centralna izborna komisija je objavila dokument „Izborni trendovi u Republici Kosovo 2009 – 2021“.

Podaci analizirani u ovom dokumentu pripadaju 5 izbornih procesa za Skupštinu Republike Kosovo (2010; 2014; 2017; 2019 i 2021) i 4 procesa lokalnih izbora za skupštine opština (2009; 2013; 2017 i 2021). Ova analiza je zasnovana na kvantitativnoj metodi.

U 1., 2., 3. i 4. delu analizirani su samo podaci sa redovnog glasanja na biračkim mestima, na dan izbora. Ova četiri dela ne obuhvataju podatke o uslovnom glasanju, glasanju osoba sa posebnim potrebama i glasanju van Kosova. Podaci iz ovih procesa analizirani su u petom delu ovog dokumenta.

Prilikom poređenja trendova u okviru vrste izbora izvršena je analiza na osnovu sledećih kategorija: Opšti izborni trendovi; Izborni trendovi prema opštinama; Izborni trendovi prema polu; i Izborni trendovi po starosnim grupama. Starosne grupe su podeljene u 6 grupa: 1) 18-21 godina, koje obuhvataju birače koji glasaju prvi put, 2) 22-25 godina kao birači koji su imali priliku da glasaju najmanje dva puta, 3) 26- 40 godina kao i 4) 41-64 godine, birači ekonomski aktivnog uzrasta, 5) 65-99 godina, penzioneri, i 6) birači stariji od 100 godina.

Dokument „Izborni trendovi u Republici Kosovo 2009 – 2021“ pripremljen je na 3 jezika i objavljen na sajtu CIK-a:  kqz-ks.org > Objavljivanja >Istraživanja I analize, ili na direktnom linku: https://kqz-ks.org/sr/istrazivanje-i-analiza/