Sastanak CIK-a: Registracija dve političke stranke i izveštaj o troškovima za Lokalne izbore 2021.

09/03/2022

Priština, 9. mart 2022. – Centralna izborna komisija je održala svoj 10. sastanak ove godine, kojim je predsedavao predsednik CIK-a Kreshnik Radoniqi.

Na ovom sastanku , CIK je doneo odluku o registraciji dve političke partije: GUXO i Bashkimi për ndryshim/ Unije za promene ANAMORAVA. Nakon ove dve odluke, prema registru, na Kosovu je registrovana 51 politička partija.

  • februara 2022. godine, politička inicijativa pod nazivom GUXO, koju predvodi gđa. Donika Gervalla Schwarz, podnela je zahtev za registraciju. Kancelarija za registraciju političkih partija i potvr]ivanje je pregledala i verifikovala svu dostavljenu dokumentaciju, uključujući statut, program, osnivački akt, simbol, finansijski izveštaj, knjižicu potpisa podrške upisanih birača i izvršene su neophodne ispravke, čime su ispunjeni svi zakonski uslovi za registraciju političke stranke: GUXO. Ova partija će biti uključena u registar političkih partija registrovanih na Kosovu kao 50. partija.

 

  • februara 2022. godine politička inicijativa pod nazivom Bashkimi për Ndryshim ANAMORAVA (BNA), koju predvodi g. Isa Aguši, podnela je zahtev za registraciju. Kancelarija za registraciju političkih partija i potvrđivanje je pregledala i verifikovala svu dostavljenu dokumentaciju, uključujući statut, program, osnivački akt, simbol, finansijski izveštaj, knjižicu potpisa podrške upisanih birača i izvršene su neophodne ispravke, čime su ispunjeni svi zakonski uslovi za registraciju političkih partija: Bashkimi për Ndryshim ANAMORAVA (BNA). Ova partija će biti uključena u registar političkih partija registrovanih na Kosovu kao 51. partija.

U nastavku ovog sastanka, CIK je razmotrio i odobrio konačni izveštaj o troškovima za organizaciju i održavanje Lokalnih izbora tokom 2021. godine. Na osnovu podataka iz odobrenog izveštaja,opšti  troškovi za organizaciju Lokalnih izbora 2021, uključujući oba kruga, iznose: 6 miliona 467 hiljada 352 evra. Planirani budžet za održavanje i organizovanje ovih izbora bio je u iznosu od: 7 miliona 824 hiljade 957 evra. Najveći iznos potrošenog budžeta je u kategoriji roba i usluga, odnosno usluga ugovaranja, što se odnosi na rashode za plaćanje angažovanih izbornih tijela u dva izborna kruga i privremenog osoblja u CPR-u i CIK-u. Za organizaciju i održavanje lokalnih izbora 2017. CIK je potrošio: 7 miliona 18 hiljada 757 evra, dok je za one 2013. godine 5 miliona 834 hiljade 37 evra.

Na kraju sastanka, CIK je usvojio zahteve za zamenu devet odbornika Skupštine opštine Istok.

Ovde možete pronaći odluke CIK-a sa 10. sednice, 09.03.2022.