Poziv za prijavu za akreditaciju posmatrača i mediji

16/09/2019

Centralna Izborna Komisija objavljuje rokove za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača za Prevremene izbore u Skupštinu Republike Kosovo, koji će biti održani

6. oktobra 2019.

Zahtev za akreditaciju za posmatranje izbora mogu podneti:

 Potvrđeni politički subjekti;

 NVO;

 Vladine i Međuvladine organizacije;

 Međunarodne specijalizovane organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava;

 Predstavnici stranih zemalja; i

 Mediji.

Rokovi za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje izbora su sledeći:

27 avgust – 27 septembar: Rok za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i nevladinih organizacija

27 avgust – 1 oktobar: Rok za akreditaciju međunarodnih posmatrača za izbore i medije

Za više informacijamolimo vas posetite web stranicu lokaciju CIK-a i Kancelariju za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija(KRPP) pri CIK-u. Obrasce možete preuzeti na web-stranii CIK-a.

 Samo posmatrači akreditovani od strane CIK-a mogu da posmatraju ove izbore i

 Prijave primljene na e-mail razmatraju se u slučajevima prijave za glasanje van Republike Kosovo.