Objava CIK-a: Analiza glasova uz asistenciju na Lokalnim izborima 2021

31/03/2022

Priština, 31. mart 2022 – Centralna izborna komisija odobrila je objavljivanje dokumenta pod nazivom: „Analiza glasova uz asistenciju na Lokalnim izborima 2021”.

Ovaj dokument prati različite analize koje CIK sprovodi nakon svakog izbornog procesa.

Na osnovu Zakona o opštim izborima moguće je glasanje uz asistenciju. To znači da biraču koji je sa ograničenim sposobnostima ili koji nije u stanju da obeleži ili glasa ili je nepismen može pomoći neko drugo lice koje bira birač ako to zatraži. Lice koje pruža pomoć nije član biračkog odbora ili akreditovani posmatrač, i pomaže samo jednom biraču.

U predmetnom dokumentu CIK-a analizira se upravo ovo pitanje koliko je izraženo glasanje uz asistenciju na Lokalnim izborima 2021 i pravi poređenje sa dva izborna procesa: Lokalni izbori 2017 i Izbori za Skupštinu 2019.

Na Lokalnim izborima održanim 17. oktobra 2021. godine od milion 885 hiljada 448 građana sa pravom glasa na teritoriji Kosova glasalo je na redovnim biračkim mestima i njih 42,42 % ili 799 hiljada 825 birača. Od ovog ukupnog broja građana koji su glasali, uz asistenciju je glasalo 43 hiljade 602 birača ili 5,45%.

Prema ovim podacima CIK-a, gde je broj asistiranog glasanja znatno manji nego u dva nacionalna izborna procesa održana 2017. i 2019. godine.  

Prema podacima dokumenta CIK-a, na Lokalnim izborima 2017. putem asistencije glasalo je 58 hiljada 584 birača ili 7,22 %. To znači da ako se ovi podaci iz 2017. godine uporede sa onima iz 2021. godine, ispada da je na Lokalnim izborima 2017 glasanje uz asistenciju bilo veće za 14 hiljada 982 birača. Čak i na skupštinskim izborima 2019 glasanje uz asistenciju bilo je izraženije. U 2019. godini 55 hiljada 961 birač (6,76 %) ili 12 hiljada 359 birača glasalo je više nego na Lokalnim izborima 2021. godine.

U ovom dokumentu CIK-a data je detaljna analiza glasanja uz asistenciju na biračkim mestima koja se nalaze u urbanim i ruralnim sredinama, predstavljajući poređenje gde je to najizraženije. Od 43 hiljade 602 asistiranih birača, 13 hiljada 558 glasalo je na biračkim centrima u gradskim sredinama, dok je 30 hiljada 44 glasalo na biračkim centrima u ruralnim sredinama.

Takođe, u ovoj analizi upoređuju se podaci birača koji su glasali uz asistenciju po starosti i upoređuju se razlozi zbog kojih su ovi birači koristili glasanje uz asistenciju.

GLASANJE UZ ASISTENCIJU PO OPŠTINAMA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021
Opštine Broj birača u Konačnom biračkom spisku Broj birača koji su glasali na biračkim mestima Broj birača uz asistenciju Procenat %
01 – Dečane 39 875 14 985 1 532 10.22%
02 – Đakovica 113 165 41 277 2 565 6.21%
03 – Glogovac 54 908 23 430 1 571 9.70%
04 – Gnjilane 101 062 43 637 2 186 5.03%
05 – Dragaš 39 059 13 443 657 4.88%
06 – Istok 47 693 19 306 1 694 8.77%
07 – Kačanik 32 647 16 095 1 373 8.53%
08 – Klina 48 305 17 501 1 239 7.07%
09 – Kosovo polje 40 289 16 336 1 190 7.28%
10 – Kamenica 35 161 16 719 1 852 11.07%
11 – Južna Mitrovica 78 546 31 472 1 730 5.49%
12 – Leposavić 12 707 9 515 36 0.37%
13 – Lipljan 61 045 28 125 1 557 5.53%
14 – Novo brdo 9 367 5 626 643 11.42%
15 – Obilić 24 539 12 651 876 6.92&
16 – Orahovac 57 618 21 572 1 243 5.76%
17 – Peć 109 051 39 229 1 742 4.44%
18 – Podujevo 83 562 38 628 2 149 5.56%
19 – Priština 195 978 87 541 2 551 2.91%
20 – Prizren 173 359 61 439 2 382 3.87%
21 – Srbica 53 479 23 144 1 001 4.32%
22 – Štimlje 27 015 13 298 1 288 9.68%
23 – Štrpce 12 410 7 034 107 1.52%
24 – Suva reka 66 763 27 200 1 417 5.20%
25 – Uroševac 111 990 49 769 2 390 4.80%
26 – Vitina 48 084 19 845 1 673 8.43%
27 – Vučitrn 71 684 30 560 1 578 5.16%
28 – Zubin Potok 6 443 4 162 101 2.42%
29 – Zvečan 6 879 5 772 11 0.19%
30 – Mališevo 54 018 22 194 1 644 7.40%
31 – Junik 4 527 2 278 293 12.86%
32 – Mamuša 4 223 2 795 35 1.25%
33 – Elez Han 8 467 4 956 407 8.21%
34 – Gračanica 20 671 8 996 284 3.15%
35 – Ranilug 4 884 2 658 205 7.71%
36 – Parteš 4 579 2 307 164 7.10%
37 – Klokot 3 675 2 139 179 8.36%
38 –  Severna Mitrovica 17 721 12 191 57 0.46%
TOTALI 1,885,448 799,825 43,602 5.45%

KOMPLETAN DOKUMENT BIĆE OBJAVLJEN USKORO NA VEB STRANICI CIK-a