Obaveštenje o prijemu izbornog materijala u Centar za prebrojavanje i rezultate

18/10/2021

 

Priština, 18. oktobra 2021. – Nakon završetka procesa glasanja i završetka procesa prebrojavanja glasačkih listića na biračkim mestima, Centralna izborna komisija objavila je napredovanju procesa nakon izbornog dana.

Na konferenciji za novinare Centra za prebrojavanje i rezultate, Glasnogovornik CIK -a Valmir Elezi obavestio je pisutne o procedurama koje će CIK poštovati do objavljivanja i potvrđivanja konačnih izbornih rezultata.

Prijem izbornog materijala u CPR

„Nakon što su u nedjelju navečer završene sve procedure na biračkim mestima, uključujući prebrojavanje glasačkih listića sa izbora za gradonačelnika i za skupštine opština, Centar za prebrojavanje i rezultate prima izborni materijal sa svih biračkih mesta. Ovaj proces je od posebnog značaja, jer ćemo preko njega znati o stanju svakog biračkog mesta i naravno da se mogu uočiti sve nepravilnosti. Na kraju prijema
izbornog materijala, imaćemo detaljan izveštaj o nalazima. Osim što se prima izborni materijal, trenutno se u sistem unose podaci sa ovih biračkih mesta ”, rekao je Elezi.

Objavljivanje konačnih rezultata i organizovanje drugog kruga izbora za gradonačelnika

Takođe je navedeno da „Zakon o lokalnim izborima predviđa da ako nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% +1 glas od ukupnog broja važećih glasova datih u toj opštini, CIK je u obavezi da organizuje drugi krug izbora između dva kandidata koji su osvojili najviše glasova. „Prema zakonu, drugi krug izbora za gradonačelnika održava se u nedelju, četiri nedelje nakon prvog kruga.

„Stoga je važno da je rad CIK -a fokusiran na okončanje procedura u vezi sa izborima za gradonačelnika kako bi se objavili i potvrdili konačni rezultati, kako bi se tačno znalo u kojim opštinama bi trebalo da se održi krug izbora i da bi prema zakonu to trebalo učiniti četiri nedelje nakon prvog kruga izbora ”, reklao je Elezi.

„Do objavljivanja, a zatim potvrđivanja konačnih rezultata, dolazimo nakon verifikacije i prebrojavanja uslovnih glasova; glasovi putem pošte; glasoa lica sa posebnim potrebama; nakon završetka svih procedura u Centru za prebrojavanje i rezultate; kao i nakon okončanja pregleda i odluke u vezi sa eventualnim žalbama političkih subjekata i njihovih kandidata ”.

Vreme je za objavljivanje i potvrđivanje konačnih rezultata za gradonačelnike

Na pitanje novinara koliko je potrebno CIK -u da objavi konačne rezultate i potvrdi ih, odgovorio je da „Ne možemo dati tačan datum koliko dana je potrebno CIK -u da objavi konačne rezultate za gradonačelnike, a zatim za njihovo potvrđivanje. CIK će raditi maksimalno kako bismo ispunili zakonske rokove, kako bismo se pripremili za drugi krug izbora za gradonačelnike, koji se prema zakonu moraju održati četiri nedelje nakon prvog kruga. Ranije, na izborima 2017. godine, CIK -u je bilo potrebno 9 dana da objavi konačne rezultate izbora za gradonačelnika i još 3 dana za potvrđivanje
njihovih rezultata ”.