Obaveštenje u vezi sa tenderskom procedurom za izbor ekonomskog operatera za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje političkih subjekata

22/05/2023

Priština, Maj 2023 –Centralna izborna komisija pokrenula je postupak za izbor ekonomskog operatera za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja političkih partija za 2021. i 2022. godinu i reviziju izveštaja o troškovima izborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore 2021. godine.

Procesu revizije biće podvrgnuto 215 izveštaja, i to:

  • 48 godišnjih finansijskih izveštaja političkih partija za 2021. godinu;
  • 51 godišnji finansijski izveštaj političkih partija za 2022. godinu;
  • 27 izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za Skupštinu Republike Kosovo; i
  • 89 izveštaja o troškovima izborne kampanje za Lokalne izbore u Republici Kosovo.

Rok za podnošenje ponuda je do 30. maja 2023. godine. Svi detalji za ovu tendersku proceduru objavljeni su na zvaničnoj platformi E-Nabavke.