Sastanak CIK-a: Pregled planiranja budžeta za izbore koji će se održati 23. aprila; godišnja ažuriranja političkih partija; i usvajanje biračkih centara na Kosovu

01/03/2023

Priština, 01.Mart, 2023 – Centralna izborna komisija je održala svoj peti sastanak u 2023. godini, kojim je predsedavao predsednik Kreshnik Radoniqi.

Na početku sastanka, predsednik Radoniqi je poželeo dobrodošlicu novom članu Centralne izborne komisije Albanu Krasniqiju, koga je imenovala predsednica Republike Kosovo, gđa. Vjosa Osmani po predlogu poslaničke grupe Vetevendosje. G.Krasniqi je poželeo uspeh u zajedničkom angažovanju na ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza.

U nastavku sastanka, CIK je informisan o procesu dostavljanja godišnjih ažuriranja političkih partija, kao obavezi koja proizilazi iz Izbornog pravila CIK-a 01/2013 o registracij i radu političkih partija. Na osnovu ovog pravila, registrovana politička stranka popunjava i dostavlja izmenjene godišnje podatke do 31. januara svake godine. Do ovog roka, od 49 registrovanih političkih partija, njih 46 je predalo obrazce godišnjih ažuriranja, dok su 3 stranke (Stranka Demokratske Akcije, Lëvizja Qytetare Vatra dhe Partia Demokratike e Unitetit) podnele obrazce sa zakašnjenjem od mesec dana. Iz tog razloga, oslanjajući se na ovo izborno pravilo, CIK je doneo odluku da ove tri stranke kazni sa po 300 evra.

U sledećoj tački dnevnog reda CIK je usvojio reviziju budžeta za vanredne izbore za predsednike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan i prevremene izbore za skupštine opština Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. Prema novom planiranju, budžet za organizaciju ovih izbora biće manji za oko 59,085 evra. Dakle, planirani budžet za ove izbore iznosi 497,398 evra od 556,483 koliko je planirano tokom izbornog procesa prošle godine. Na ovo je uticalo smanjenje broja službenika za 15 službenika manje i prilikom razmatranja uzeti su za osnov potpisani ugovori za snabdevanje i usluge koji su uticali na smanjenje ukupne vrednosti budžetskog zahteva.

Takođe, na ovom sastanku, oslanjajući se na aktivnosti planirane planom rada, CIK je usvojio spisak biračkih centara u Republici Kosovo, čiji je ukupan broj 904 od 883 koliko je bilo u prošlom izbornom procesu.