Sednica CIK-a: Priprema izbora 18. decembra za gradonačelnike u četiri opština i izbora za dve skupštine opštine 25. decembra

26/11/2022

Priština, 26. novembra 2022. godine – Centralna izborna komisija održala je redovnu sednicu kojom je predsedavao predsedavajuć, Kreshnik Radoniqi. Na ovoj sednici CIK je razmatrao i doneo nekoliko odluka u okviru priprema za organizovanje dva izborna procesa u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.

Obaveštenje u vezi sa pripremama za organizovanje vanrednih izbora za Gradonačelnike u četiri opštine: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok (18. decembra 2022.):

Na ovoj sednici predstavljen je izveštaj o dosadašnjim aktivnostima i aktivnostima koje su u toku, u cilju pripreme za vanredne izbore u ove četiri opštine, koji će se održati 18.12.2022. godine.

• 26. novembra počeo je rok za prijavu za registraciju birača za glasanje van Kosova za vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, koji se završava 30. novembra 2022. godine.
• 26. novembra počeo je rok za registraciju glasanja za osobe sa posebnim potrebama, koje ne mogu izaći iz svojih domova i zbog zdravstvenog stanja ili invaliditeta ne mogu da odu na svoja biračka mesta. Ovaj period će se završiti 1. decembra 2022. godine.
• Nastavlja se rad na uspostavljanju izbornih tela u ove četiri opštine (Opštinske izborne komisije – OIK), koja su uglavnom sastavljena od predstavnika parlamentarnih partija. Očekuje se da se ova aktivnost završi 28. novembra 2022. godine.

Obaveštenje u vezi sa pripremama za organizovanje prevremenih izbora za Skupštine opština Zvečan i Leposavić (25. decembra 2022.):

Nakon raspisivanja prevremenih izbora za Skupštine opština Zvečan i Leposavić, koji će biti održani 25. decembra 2022. godine, Centralna izborna komisija je donela odluku da odredi rokove za izborne aktivnosti koji se odnose na rok od 30 dana, kao u nastavku:
a) Rok prijavljivanja za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učestvo na izborima počinje 26. novembra i završava se 02. decembra 2022. godine;
b) Rok za izjašnjavanje o učešću na izborima kroz koaliciju počinje 26. novembra i završava se 28. novembra 2022. godine;
c) Rok za izjašnjavanje političkih partija za neučestvovanje na izborima počinje 26. novembra i završava se 30. novembra 2022. godine;
d) Rok podnošenja ispravki/korekcija od strane političkih subjekata je 05. decembar 2022. godine;
e) Rok za donošenje odluke CIK-a o potvrđivanju političkih subjekata i kandidata je 06. decembar 2022. godine;
f) Rok za povlačenje političkih subjekata je 14. Decembar 2022. godine;
g) Datum održavanja žrebanja za rangiranje kandidata i političkih subjekata na glasačkom listiću je 7. decembar 2022. godine;
h) Rok za ograničenje troškova za izbornu kampanju počinje 15. novembra i završava se 26. novembra i završava se 30. novembra 2022. godine;
i) Izborna kampanja kao i rokovi za izborne skupove počinju 19. decembra i završava se 23. decembra 2022.godine;
j) Podnošenje zahteva za akreditaciju domaćih, međunarodnih nevladinih organizacija i posmatrača medija počinje 26. novembra 2022. godine i završava se 21. decembra 2022.godine;
k) Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača političkih subjekata počinje 06. decembra i završava se 21. decembra 2022.godine;
l) Rok za promenu biračkog centra u okviru opštine počinje 09. decembra i završava se 12. decembra 2022.godine;
m) Rok za imenovanje biračkih odbora – BO, počinje 19. decembra i završava se 20. decembra 2022.godine;
n) Rok za osporavanje i potvrđivanje biračkog spiska počinje 11 decembra i završava se 12. decembra 2022.godine;
o) Prijavljivanje za registraciju birača van Kosova počinje 06. decembra i završava se 09. decembra 2022. godine;
p) Rok za potvrđivanje konačnog biračkog spiska je 16. decembar 2022. godine;
q) Period glasanja putem pošte za registrovane birače van Kosova počinje 17. decembra i završava se 23. decembra 2022. godine;
r) Prijavljivanje za registraciju birača koji ne mogu izaći iz svojih domova počinje 10. decembra i završava se 14. decembra 2022.godine;
s) Rok za registraciju birača sa ograničenom pokretljivošću u bilo kojoj instituciji i birača sa posebnim okolnostima počinje 19 decembra i završava se 20. decembra 2022. godine;

Takođe, na ovoj sednici CIK je usvojio plan budžeta za organizaciju izbora za Skupštine opština Zvečan i Leposavić. Budžet koji je odobrio CIK iznosi: 64 hiljade 177 evra. Ovim sredstvima planirano je da se pokriju troškovi za izradu izbornog materijala, njihov transport, osoblje koje će biti angažovano, itd.