CIK organizuje radionicu za izradu internih pravilnika

21/12/2023

Priština, 18 – 20 Decembar 2023 – Centralna izborna komisija organizovala je trodnevnu radionicu za izradu internih pravilnika i njihovo usklađivanje sa zakonskom regulativom i najboljom praksom.

Tokom ove radionice, koja je organizovana uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu, CIK je razmotrio pravilnike koji se odnose na klasifikaciju radnih mesta, za prijem u državnu službu i za prijem privremenog osoblja u izbornim periodima, kao i za premeštaj državnih službenika.

Takođe, deo razmatranja bili su i propisi koji se odnose na naknade i dodatke, kao i na organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u CIK-u..