CIK je održao obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja

21/02/2023

Priština, 21. Februar 2023. – Centralna izborna komisija je preko Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) održala obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja.

Cilj ove redovne obuke bio je način izrade godišnjeg izveštaja, kao i predstavljanje nalaza iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja proteklih godina, sa ciljem da se ne ponove eventualni propusti.

Zakonska je obaveza političkih partija da Kancelariji dostave godišnji finansijski izveštaj o troškovima, za svaku godinu, do 1. marta.