CIK nastavlja pripreme za organizaciju izbora 18. i 25. decembra u četiri opštine

10/12/2022

Priština, 10 decembar 2022. – Centralna izborna komisija je održala redovni sastanak u vezi sa pripremama za organizaciju vanrednih izbora za gradonačelnika četiri opštine: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok 18. decembra, kao i prevremenih izbora za 25. decembar za Skupštine opština Zvečan i Leposavić.

Na početku sastanka predstavljen je izveštaj o napretku priprema za ove izbore, kao u nastavku:
• Opštinske izborne komisije čekaju nominacije potvrđenih političkih subjekata za učešće na izborima 18. i 25. decembra. Odlukom sa današnjeg sastanka CIK-a, rok za podnošenje nominacija ističe 13. decembra.
• Izborna kampanja za političke subjekte koji učestvuju na izborima zvanično je počela 8. decembra i završiće se 16. decembra 2022. godine. Do sada nije podnet nijedan zahtev političkih subjekata za javne skupove, kako je predviđeno izbornim pravilom br. 13/2013.
• Razvijene su skoro sve aktivnosti nabavke roba i usluga za dva izborna procesa. U zavisnosti od tehničkih priprema, očekuje se da štampanje glasačkih listića počinje danas ili sutra, dok se trenutno radi na dizajnu izbornih obrazaca, čije je štampanje planirano da bude obavljeno početkom sedmice nakon odobrenja u CIK-u.
• Vršioci dužnosti Visokih opštinskih izbornih službenika četiri opštine: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, takođe su zvanično obavestili Centralnu izbornu komisiju da nikada nisu odbili da odu u kancelarije Opštinskih izbornih komisija u odgovarajućim opštinama i da su spremni da ispunjavaju svoje dužnosti u trenutku obezbeđivanja bezbednosnih uslova i okolnosti.

U nastavku sastanka, nakon odluke Izbornog panela za žalbe i predstavke, CIK je doneo odluku o potvrđivanju 14 kandidata političkog subjekta Lëvizja Vetëvendosje za učešće na izborima za Skupštinu opštine Leposavić.