CIK je učestvovao na sastanku radne grupe za Evropu i Evroaziju za društvene medije, dezinformacije i izborni integritet (SMEID)

25/05/2023

Prag, Maj 2023 – Delegacija Centralne izborne komisije, u sastavu članova Alban Krasniqi i Ariani Elshani, kao i portparol institucije Valmir Elezi, učestvovala je na sastanku u organizaciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES) koji je održan u Pragu, Češka Republika.

Na ovom sastanku, petom po redu Radne grupe za Evropu i Evroaziju za društvene medije, dezinformacije i izborni integritet (SMEID), prisustvovali su predstavnici izbornih institucija iz 10 zemalja.

Tokom ovog sastanka prezentovane su prakse i iskustva izbornih organa u vezi sa ugrožavanjem integriteta izbornog procesa, koje proizilaze iz dezinformacija kao i date ideje za reagovanje u takvim slučajevima.

U nastavku je IFES predstavio i način komunikacije koji izborne institucije treba da prate kada se bave dezinformacijama. Ovom prilikom predstavljen je i akcioni plan (Plazbook) koji je pripremio IFES, kao alat za pripremu za neočekivane okolnosti vezane za ovu oblast

Predstavnici institucija imali su priliku da diskutuju i iznesu svoje ideje u vezi sa značajem razvoja ove oblasti.

Nakon ovog događaja, zvaničnici CIK-a opširnije su razgovarali sa zvaničnicima Regionalne kancelarije IFES-a u Pragu o mogućnostima podrške ove fondacije u oblasti pripreme protiv dezinformacija, kao i za produbljivanje saradnje kroz različite programe u podizanju kapaciteta i razmene iskustava.

Pored ovog događaja, delegaciju CIK-a na sastanku je dočekala i ambasadorka Republike Kosovo u Češkoj, Albesjana Iberhysaj.

Fotografije sa radionice održane u Pragu realizovane od IFES-a.