Izvlačenja žreba za redosled političkih subjekata na glasačkom listiću

19/09/2019

Ovom prilikom vas obavještavamo da u utorak (17. Septembra, 16:00 sati), Centralna Izborna Komisija organizuje „Žrebanje za Glasačke Listiće“ gde potvrđeni politički subjekti, žrebanjem povlače svoj redni broj za redosled na glasačkom listiću za Prevremene Izbore za Skupštinu Kosova koji ce se održati 6. Oktobra 2019.