Izbori za Predsednike Opština 2013

Datum Izbora (I Krug): 3 novembar 2013
Datum Izbora (II Krug): 1 decembar 2013
Broj izbornih zona (opština): 38
Broj registrovanih birača (I Krug): 1,792,913
Učešće na izborima (I Krug): 830,832 birača (46.34%)

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

Statistika po biračkim mestima

REZULTATI

Rezultati kandidata za Predsednika Opštine

Rezultati za Predsednika Opštine po biračkim mestima

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

Statistika po biračkim mestima

REZULTATI

Rezultati kandidata za Predsednika Opštine

Rezultati za Predsednika Opštine po biračkim mestima

Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja

VIDEO SPOTI
Motivacioni za nove birace
POSTERI, FLAJERI, BILBORD, DOPISNICE
Poster – Promena birackog centra
Poster – Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Poster – Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Poster – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Flajer – Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Bilbord – Kako popuniti glasacki listic
Dopisnica – Odredivanje birackog centra
Opština Glasački listić (Prvi krug) Glasački listić (Drugi krug)
Dečane Preuzmi  
Đakovica Preuzmi Preuzmi
Glogovac Preuzmi  
Gnjilane Preuzmi Preuzmi
Dragasš Preuzmi Preuzmi
Istok Preuzmi  
Kačanik Preuzmi  
Klina Preuzmi Preuzmi
Kosovo Polje Preuzmi  
Kamenica Preuzmi Preuzmi
Mitrovica Preuzmi Preuzmi
Leposavić Preuzmi  
Lipljan Preuzmi Preuzmi
Novo Brdo Preuzmi Preuzmi
Obilić Preuzmi Preuzmi
Orahovac Preuzmi Preuzmi
Peć Preuzmi Preuzmi
Podujevo Preuzmi  
Priština Preuzmi Preuzmi
Prizren Preuzmi Preuzmi
Srbica Preuzmi  
Štimlje Preuzmi  
Štrpce Preuzmi Preuzmi
Suva Reka Preuzmi Preuzmi
Uroševac Preuzmi Preuzmi
Vitina Preuzmi Preuzmi
Vučitrni Preuzmi Preuzmi
Zubin Potok Preuzmi  
Zvečan Preuzmi  
Mališevo Preuzmi Preuzmi
Junik Preuzmi Preuzmi
Mamuša Preuzmi  
Elez Han Preuzmi  
Gračanica Preuzmi Preuzmi
Ranilug Preuzmi Preuzmi
Parteš Preuzmi Preuzmi
Klokot Preuzmi Preuzmi
Severna Mitrovica Preuzmi Preuzmi

Izveštaj biračkog spiska (verzija na albanskom jeziku)

Organizacije/Subjekti koji su akreditovani da Posmatraju Izborni Proces

Konačni Izveštaj Misije Evropske Unije za posmatranje Lokalnih Izbore 2013

ENEMO EOM – Izveštaj o Posmatranja za Lokalne Izbore 2013 (verzija na engleskom jeziku)

Demokratija na Delu – Izveštaj o Posmatranju Lokalnih Izbora 2013

Institucija Ombudsmana – zveštaj o Posmatranju Lokalnih Izbora 2013 (verzija na albanskom jeziku)