Glasanje van Kosova – drugi krug Izbora za Gradonačelnike

29/10/2021

 

Priština, 29 oktobar 2021 – Centralna izborna komisija obaveštava sve građane koji su registrovani kao birači van Kosova za prvi krug, da je počeo rok za glasanje putem pošte za drugi krug Izbora za Gradonačelnika.

Glasački listići putem pošte moraju biti primljeni u CIK-u najkasnije do 12. novembra 2021. godine.

Pravo glasa putem pošte imaju samo birači opština u kojima se održava drugi krug Izbora za Gradonačelnike i koji su registrovani kao birači van Kosova u periodu od 10. jula – 18. avgusta 2021. godine.

Broj birača van Kosova za svaku opštinu u kojoj se održava drugi krug izbora je: Đakovica (1,089), Glogovac (175), Gnjilane (607), Dragaš (1,090), Istok (707), Kačanik (166), Klina (437), Kosovo Polje (135), Kamenica (442), Obilić (60), Orahovac (382), Podujevo (337), Priština (666), Prizren (921), Štimlje (116), Vitina (754), Vučitrn (174), Mališevo (714), Junik (1,054), Mamuša (192) i Klokot (10).

Sve detaljne informacije, kao i glasački listići, objavljeni su na veb stranici CIK-a: https://localhost/kqz/Sr/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/