CIK sa konkretnim planom za adresiranje preporuka Misije za posmatranje izbora Evropske unije za Lokalne izbore 2021

31/03/2022

Priština, 31. mart 2022 – Centralna izborna komisija je održala redovni sastanak i odlučila da usvoji akcioni plan za postupanje po preporukama Misije za posmatranje izbora Evropske unije za Lokalne izbore 2021.

Među preporukama EU je da se modernizuje način registracije birača van Kosova, na primer, putem linka na veb stranici CIK-a sa merama bezbednosti, kao što je verifikacija kandidata u dva koraka, kako bi se obezbedila  zaštita od prevare i od ljudi koji se lažno predstavljaju. Akcioni plan koji je usvojila CIK predviđa reviziju i dopunu izbornog pravila CIK-a za glasanje van Kosova u vezi sa primenom dodatnih mera za verifikaciju birača van Kosova. Ove promene će biti napravljene da bi se zaštitio integritet glasanja van Kosova od prevare i lažnog predstavljanja i da bi se kreirala onlajn aplikacija za registraciju birača van Kosova.

Deo preporuka posmatrača EU odnosi se i na izbornu kampanju političkih subjekata i kandidata. Posmatrači EU pozvali su da se preduzmu mere kako bi se nametnula ograničenja na period zvanične izborne kampanje za drugi krug ili da bi se dozvolilo da kampanja počne odmah nakon prvog kruga. Kako bi sprovela ovu preporuku, očekuje se da CIK pregleda i dopuni izborno pravilo za drugi krug izbora za gradonačelnika.

CIK-u je takođe preporučeno da redizajnira glasačke listiće za Izbore za skupštine opština, kako bi ih birači bolje razumeli i da doda informaciju kako treba da popune glasački listić, kako bi se smanjio broj nevažećih glasačkih listića. Da bi sprovela ovu preporuku, CIK će izmeniti i dopuniti Izborno pravilo o glasačkim listićima i brošurama.

Takođe, nakon Lokalnih izbora 2021. godine, izborni posmatrači Evropske unije preporučili su CIK-u da uspostavi nestranačku administrativnu poziciju u Sekretarijatu biračkog odbora kako bi pružio neophodne savete i pomoć biračkim odborima kako bi se poboljšala njihova efikasnost i učinak. Kako je saopšteno iz CIK-a, da bi se ova preporuka sprovela, potrebno je prvo dopuniti Zakon o opštim izborima i lokalnim izborima, a zatim izmeniti izborno pravilo CIK-a o biračkim odborima.

Izmjena Zakona o opštim izborima ocenjena je neophodnom pre nego što je CIK mogao da u izborna pravila uvrsti pitanje izbornih oglasa na internet platformama, kako su to tražili posmatrači izbora EU.