CIK će izvršiti istragu u 255 biračkih mesta za Izbore za Skupštine Opština

24/10/2021

Priština, 24. oktobar 2021. – Kako bi se obezbedila tačnost izbornog procesa, Centralna izborna komisija je usvojila posebnu proceduru za istragu određenog broja biračkih mesta.

CIK će izvršiti istragu u 10% biračkih mesta svake opštine koja pripadaju Izborima za Skupštine opština.

Biračka mesta u kojima će CIK izvršiti istragu, a radi se o ukupno 255 biračkih mesta, izabrana su slučajno i nisu uočene nepravilnosti prilikom prijema njihovog materijala.

Njihova istraga ima za cilj da utvrdi da li je Birački odbor ispravno preneo rezultat/glasove sa Lista za obračunavanje glasova kandidata u Obrazac za rezultate kandidata. List za obračunavanje glasova kandidata je radni list u kojem se glasovi kandidata registruju tokom prebrojavanja, pre nego što se prenesu u Obrazac za rezultate kandidata.

Prema proceduri, ako istraga pokaže da ima neslaganja i da glasovi nisu pravilno prebačeni odnosno upisani, onda će se nakon odluke CIK-a otvoriti glasačka kutija radi razjašnjenja situacije.​