Završeno je štampanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2021

30/09/2021

 

Završeno je štampanje glasačkih listića za Lokalne izbore koji će se održati 17. oktobra 2021. godine.

Štampanje glasačkih listića za izbore za Gradonačelnika i izbore za Skupštine opština vršeno je u štampariji dokumenata visoke bezbednosti, Cetis, u Celju, u Sloveniji.

Proces štampanja je obavljen u skladu sa bezbednosnim standardima i pod nadzorom CIK-a, kako je predviđeno Zakonom o opštim izborima.

Takođe, štampane su i brošure kandidata za Lokalne izbore 2021, koje će se takođe raspodeliti na biračkim mestima na dan izbora.

Prethodno je Centralna izborna komisija donela odluku o broju glasačkih listića koji će se štampati za Izbore za Gradonačelnika i Skupštine opština.

Odluka CIK-a zasnovana je na konačnom biračkom spisku prema kojem je za Lokalne izbore 17. oktobra broj građana sa pravom glasa unutar države: 1 milion 885 hiljada 448 birača.

Za izbore za Gradonačelnike štampano je 1 milion 698 hiljada 600 glasačkih listića, dok je za izbore za Skupštine opština štampano 1 milion 698 hiljada 600 glasačkih listića. Dakle, ukupan broj glasačkih listića koji će biti odštampani za dve vrste izbora 17. oktobra iznosi: 3 miliona 397 hiljada 200 glasačkih listića.

Prema odluci CIK-a, štampano je 186 hiljada 848 glasačkih listića manje u odnosu na broj birača, ili izraženo u procentima 9,91% i to je praksa koja se primenjivala u prethodnim izbornim procesima.

Na poslednjim parlamentarnim izborima, održanim u februaru, CIK je štampao oko 178.000 glasačkih listića manje u odnosu na broj birača.