Zaključen je rok za izjavljivanje učešća na izborima putem Koalicije

12/01/2021

Priština, 12 januar 2021 – Centralna izborna komisija saopštava da je istekao rok za političke partije koje traže potvrđivanje za učešće putem koalicije na Prevremenim izborima za Skupštinu Republike Kosovo, koji će se održati 14. februara 2021 godine.

Tokom roka (8. januara – 12. januara) u Centralnoj izbornoj komisiji, sledeće političke partije izjavile su da će  tražiti potvrđivanje putem Koalicije:

– Koalicija VAKAT, koju čine političke partije Demokratska Stranka Bošnjaka (DSB) i Demokratska Stranka Vatan (DSV); i

– Koalicija ZAJENO sastavljena od političkih partija Pokret za Goru (PG) i Građanska Inicijativa Gore (GIG);

Centralna izborna komisija obaveštava sve političke subjekte (političke partije, koalicije, nezavisni kandidati i građanske inicijative) koji žele da učestvuju na Prevremenim izborima za Skupštinu Kosova koji će se održati 14. Februara, da je krajni rok za prijavu za potvrđivanje, kada trebaju da predaju liste kandidata za poslanike, 16. januar u 18:00 časova.