Saopštenje sa sastanka CIK-a

10/06/2020

Priština, 10 jun 2020 –Centralna izborna komisija održala je svoj redovni sastanak kojim je predsedavala predsednica CIK-a Valdete Daka.

Na ovom sastanku, Centralna izborna komisija usvojila je preporuku za Predsednika Republike Kosovo u vezi sa narednim kandidatima za poslanike Skupštine Republike Kosovo koji će zameniti dosadašnje poslanike, prema spiskovima relevantnih političkih subjekata.

Iz političkog subjekta Lidhja Demokratike e Kosovës preporučuje se da:

  1. Visar Hoti zameni Driton Selmanaj;
  2. Ismet Beqiri zameni Arban Abrashi; i
  3. Faton Bislimi zameni Armend Zemaj.

Iz političkog subjekta Nisma Socialdemokrate – Aleanca Kosova e Re – Partia e Drejtësisë preporučuje se da:

  1. Arbëreshë Krasniqi zameni Albulena Balaj – Halimaj.

U nastavku je, Centralna izborna komisija donela odluku da ispiše iz registra četiri političke partije, koje nisu dostavile Obrazac za nastavak registracije političke stranke, kako je definisano članom 12.6 Zakona o opštim izborima.

Političke partije koje su ispisane iz registra na današnjem sastanku, 10 jun 2020, su:

  1. ESDAK – Evropska Stranka Demokratske Akcije Kosova;
  2. SLS – Samostalna Liberalna Stranka;
  3. LD – Lëvizja për Drejtësi; i
  4. PEK – Partia Euroatlantike e Kosovës.