Rokovi za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata, domaćih i međunarodnih NVO-a i medija

05/12/2022

Priština, 5. decembar 2022. godine – Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte, nevladine organizacije, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije, kao i predstavnike stranih država, da u toku je rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje vanrednih izbora za Gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan.

• Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača potvrćenih političkih subjekata završava se 12. decembra 2022. godine.

Svi detalji o periodu prijave za akreditaciju objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za NVO i Medije > Akreditacija posmatrača NVO-a / Akreditacija posmatrača političkih subjekata) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/akreditacija-posmatraca-politicke-subjekte/

• Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača domaćih i međunarodnih NVO-a, predstavnika stranih država i medija završava se 13. decembra 2022. godine.

Svi detalji o periodu prijave za akreditaciju objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za NVO i Medije > Akreditacija posmatrača NVO-a / Akreditacija posmatrača političkih subjekata) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-nvo-e-i-medije/

Ove izbore mogu posmatrati samo posmatrači akreditovani od strane Centralne izborne komisije.