Rok za registraciju birača van Kosova za prevremene izbore za Skupštinu Opština Zvečan i Leposavić, 6 decembar – 9 decembar 2022

06/12/2022

Priština, 6 decembar 2022 – Centralna izborna komisija saopštava da je 6. decembra počeo rok prijave za registraciju za glasanje van Kosova za prevremene izbore za Skupštinu opština Zvečan i Leposavić. Rok za prijavu za ovaj period ističe 9. decembra 2022. godine.

Tokom ovog perioda građani Kosova koji žive van Republike Kosovo mogu podneti zahtev za registraciju za glasanje putem pošte za prevremene izbore za Skupštinu opština Zvečan i Leposavić. Takođe, mogu se prijaviti i oni koji nemaju državljanstvo Republike Kosovo, ali imaju pravo da budu državljani Republike Kosovo, prema Zakonu o državljanstvu.

Svi detalji o peiodu za regiistraciju kao birač van Kosova objavljeni sun a veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge birača > Glasanje putem pošte) ili na direktnom linku: https://kqz-ks.org/sr/usluige-za-birace/glasanje-putem-poste/

Centralna izborna komisija ohrabruje sve građane sa pravom glasa, koji žive van Kosova i koji ispunjavaju relevantne zakonske kriterijume – da iskoriste svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova i da potom, nakon registracije, glasaju putem pošte tokom period koji počinje 17. decembra i završava se 23. decembra 2022. godine.