ROK ZA AKREDITACIJU POSMATRACA

28/08/2019

Sertifikovani Politicki Subjekti, NVO, vladine i medjuvladine organizacije, specijalizovane medjunarodne organizacije koje se bave sa izborima i zastitu ljudskih prava, mediji  kao i predstavnici stranih zemalja, mogu predati u Centralnu Izbornu Komisiju zahtev za akreditaciju za posmatranje prevremenih izbora za Skupstinu  Republike  Kosovo.

Rokovi za predaju zahteva za akreditaciju posmatraca su:

  1. Za posmatrace politickih subjekata i NVO koje se bave sa izborima i zastitu ljudskih prava, rok za aplikaciju za akreditaciju je poceo  27 avgusta  i zavrsava se  27 septembra 2019  u 18:00.
  2. Za posmatrace vladinih i medjuvladinih organizacija, medjunarodne organizacije, mediji kao i predstavnici stranih zemalja, rok za aplikaciju za akreditaciju je poceo   27 avgusta i zavrsava se  1 oktobra 2019 u  18:00.

Samo akreditovanim  posmatracima, bice odobren pristup u prostorima gde se organizuju Prevremeni Izbori za Skupstinu Republike Kosovo.

Obrazce za akreditaciju, mozete uzeti u Kancelariju za Registraciju i Sertifikaciju Politickih Partija, ili na ueb-stranici  CIK-a: www.kqz-ks.org 

Za dodatne  informacije , mozete kontaktirati na tel. 038 200 81 010