Registracija političke partije „Partia Demokratike e Diasporës“ otvorena za javnu raspravu

01/06/2021

Priština, 01 jun 2021 – “Partia Demokratike e Diasporës” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji.

Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju.

Prema Pravilu CIK-a br. 01/2013 o registraciji i radu političkih partija na Kosovu, svako može da prigovori zahtevu na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 5, podnošenjem pismenog prigovora u Kancelariju zajedno sa bilo kojim podacima ili materijalom koji podržava prigovor u roku od sedam (7) dana od objavljivanja zahteva  prema članu 4.4 ovog Pravila.

Sav materijal za registraciju, uključujući program partije, statut i potpis biće dostupni za pregled i javno razmatranje. Promovisanje transparentnosti u vezi sa procesom registracije političkih partija deo je procesa CIK-a.

Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političjih Partija se nalazi u Ul.Migjeni b. b  u Prištini. Svi koji žele pregledati dokumente mogu pristupiti službenoj web stranici CIK-a na linku za događaje i obaveštenja ili doći u kancelariju radnim danom od 10:00 do 14:00, od 01. jun 2021 do 07. jun 2021. Za dodatne informacije možete se obratiti Kancelariji za registraciju i potvrđivanje političkih partija / Centralna Izborna Komisija  +381 (0) 38  20081010 ili +381 (0) 20081024 ili putem maila valmira.selmani@localhost i zrpp.kqz@localhost