Registracija Političke Partije “Lëvizja Forca e Diasporës” otvorena za javnu raspravu

21/08/2021

Priština, 20 avgust 2021 – “Lëvizja Forca e Diasporës” kompletirala je svoj zahtev za registraciju, dostavljenu Kancelariji za registraciju i potvrđivanje političkih partija, pri Centralnoj izbornoj komisiji.

Odluku o registraciji političke inicijative će doneti Centralna izborna komisija, nakon isteka perioda od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumente za registraciju.

U skladu sa Pravilom CIK-a br.01/2013 o Registraciji i radu politićkih partija na Kosovu, svako može uložiti prigovor na zahtev na osnovu jednog ili više razloga navedenih u odeljku 5, podnošenjem pismenih primedbi Kancelariji zajedno sa svim podacima ili materijalom koji potkrepljuje primedbe u roku od sedam (7)dana od objavljivanja zahteva, na osnovu člana 4.4 ovog pravila.

Svi materijali za registraciju, uključujući program partije, statut i oznaku biće dostupni javnosti za pregled i komentarisanje. Promovisanje transparentnosti procesa registracije političkih partija je deo procesa CIK -a.

Kancelarija za registraciju i potvrđivanje političkih partija nalazi se na adresi Ul. Migjeni b. b u Prištini. Svako ko želi da pogleda dokumente može pristupiti službenoj veb stranici CIK -a na linku događaji i obaveštenja ili poseti kancelariju od 10:00 – 14:00 radnim danima, od 20. avgusta 2021. do 26. avgusta 2021. Za dodatne informacije možete se obratiti Kancelariji za registraciju i potvrđivanje političkih partija / Centralna izborna komisija: +381 (0) 38 20081010 ili +381 (0) 20081024 ili putem e-pošte valmira.selmani@kkz-ks .org i zrppc.kkz@kkz-ks .org

· Statutin

· Programin

· Llogon dhe

· Shqyrtimin Publik