Objavljuju se tromesečni troškovi (jul – septembar 2023.) političkih subjekata zastupljenih u Skupštini

20/10/2023

Priština, 20 oktobar 2023. – U cilju sprovođenja Zakona br. 08/L-122 o finansiranju političkih subjekata, na sajtu Centralne izborne komisije, objavljeni su tromesečni izveštaji o rashodima (jul – septembar 2023) političkih subjekata koji su zastupljeni u Skupštini Republike Kosovo.

Prema ovom zakonu, politički subjekti ove izveštaje dostavljaju Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) i isti se objavljuju na internet stranici CIK-a i političkih subjekata.

Tromesečni izveštaji, koji pokrivaju period jul – septembar 2023. godine, objavljeni su na sajtu CIK-a: Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Kvartalni finansijski izveštaji, ili na direktnom linku: https://kqz-ks.org/sr/raportet-financiare-tremujore/