Prva konferencija, CIK: Otvoreni su svi birački centri u Republici Kosovo

14/02/2021

 

Priština, 14. februar 2021, 08:00 časova – Centralna izborna komisija održala je prvu konferenciju na Dan izbora za Skupštinu Republike Kosovo.

Portparol CIK-a Valmir Elezi izjavio je da je u skladu sa operativnim planom, u ranim jutarnjim satima, izborni materijal, uključujući i glasačke listiće, distribuiran u sve biračke centre.

„Takođe, obaveštavamo vas da su svi birački centri 888, sa ukupno 2 hiljade 382 biračka mesta otvorena u određeno vreme“, rekao je on.

Na ovoj prvoj konferenciji CIK-a predstavljeni su podaci u pogledu broja građana sa pravom glasa, koji prema konačnom biračkom spisku iznosi: 1 milion 794 hiljade 862 građana sa pravom glasa.

Centralna izborna komisija poziva birače sa pravom glasa da ostvare svoje ustavno biračko pravo.

Broj političkih subjekata koji su potvrđeni za učešće na ovim izborima je 28, dok je ukupan broj kandidata za poslanike 1 hiljadu i 52 kandidata.

Takođe, znajući da je posmatranje izbora od posebnog značaja, ne samo za CIK, jer pomaže povećanju kredibiliteta izbornog procesa, CIK je akreditovala 18 ambasada sa 146 posmatrača; 6 međunarodnih organizacija i institucija sa 37 posmatrača; 1 javnu instituciju sa 43 posmatrača; 26 lokalnih nevladinih organizacija sa hiljadu i 713 posmatrača; 23 politička subjekta sa 26 635 posmatrača; i više od 60 lokalnih i međunarodnih medija sa oko 700 predstavnika.