Predsednica CIK-a, Daka dočekala je na sastanku Glavnog državnog tužioca Lumezi

15/01/2021

 

Priština, 15 januar 2021 – Predsednica Centralne izborne komisije, Valdete Daka dočekala je na sastanku Glavnog državnog tužioca, Aleksandër Lumezi.

Tema ovog sastanka bile su pripreme za prevremene izbore za Skupštinu Republike Kosova, koji će se održati 14. februara 2021.

Gospođa Daka je ocenila saradnju sa Državnim tužilaštvom u prethodnim procesima, u cilju prevencije zloupotrebe glasova, i naglasila je da je međuinstitucionalna saradnja neophodna u za zaštitu integriteta izbornog procesa.

Glavni državni tužilac, g.Lumezi, obavestio je Predsednicu CIK-a da će se Državno tužilaštvo angažovati i na ovim izborima, kao i u prošlim izbornim procesima, u cilju zaštitu glasova. On je izjavio da će Državno Tužilaštvo angažovati određeni broj tužilaca koji će nadgledati celokupni izborni proces i preduzeti sve potrebne zakonske mere na osnovu njihovih nadležnosti i Zakona.