SAMI KURTESHI

Član

Sami Kurteshi je rođen 5. juna 1960 u Gnjilanu. Završio je osnovnu školu i gimnaziju – prirodne nauke u Gnjilanu. U periodu 1978-1981 godine studirao je na Tehničkom fakultetu, smer Elektrotehnika na Univerzitetu u Prištini. Posle demonstracija na Kosovu 1981 godine, nakon što ga je jugoslovenski režim progonio, napustio je Kosovo.

Godine 1983 upisao se za nastavak studija na ETH u Cirihu, Švajcarska. Oktobra 1983 godine, jugoslovenski režim zatvorio ga je u Beogradu zajedno sa Zijahom Šemsijem po povratku na Kosovo kao rezultat njegove političke aktivnosti. Iz zatvora je pušten u decembru 1990. godine.

Nakon puštanja iz zatvora, u periodu 1991-1996 Nastavio je aktivnost člana Predsedništva, a kasnije i kao generalni sekretar Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda – OZLJPS u Prištini. U periodu 1992-1996 Zastupao je OZLJPS u Komisiji i Podkomisiji za ljudska prava i u Odboru za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) pri UN-u u Ženevi, i bio je autor i koautor rezolucija Komisije i Podkomisije. UN za Kosovo.

Zbog njegove aktivnosti u OZLJPS -u, 1996 ponovo ga je progonila srpsko-jugoslovenska vlada i otputovao je u Švajcarsku. 1998 godine gde je započeo studije na Univerzitetu u Bernu, a završio je na Univerzitetu u Cirihu političke nauke, sociologiju i međunarodno pravo.

U periodu 1997-2001 Radio je u raznim institucijama u Švajcarskoj, kao saradnik Švajcarske organizacije za izbeglice (Schveizerische Fluchtlingshilfe SFH). Švajcarski saradnik državne televizije SF1. Tokom 1999-2005gGodine bio je saradnik i voditelj različitih stručnih kurseva za saradnike Švajcarske organizacije za ljudska prava i izbeglice: HEKS, SAH i SRK. Od 2003. godine bio je privatni predavač u Švajcarskom centru za obuku zatvorenika u Švajcarskoj (Schveizerische Ausbildungszentrum fuer das Strafvollzugspersonal – SAZ) u Friburgu.

Nakon povratka na Kosovo, u periodu juni 2009 – jula 2015 godine, Skupština ga je izabrala za narodnog advokata Republike Kosovo. Od kraja 2015 aktivist je pokreta VETEVENDOSJE !. U periodu 2017-2019 bio je poslanik u VI-tom zakonodavstvu Skupštine Republike Kosovo iz Pokreta VETEVENDOSJE!

Sami Kurteshi je autor, koautor i izdavač više publikacija, analiza i izveštaja. Preveo je i objavio dve knjige na različitim jezicima (nemački-albanski i obrnuto). Živi u Prištini, oženjen je i ima troje dece.