KRESHNIK RADONIQI

Predsednic CIK-a

Kreshnik Radoniqi je sudija Specijalnog departmana Apelacionog suda od 01.07.2019.

Sudija Radoniqi diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 2006. godine, a pravosudni ispit je položio jula 2007. U maju 2013. godine završio je master studije u SAD – Severna Karolina.

On je počeo profesionalni rad na Okružnom sudu u Peći kao pripravnik od maja 2006. do maja 2007. Od 2007. do 2008. radio je kao Viši pravni službenik u Ministarstvu pravde u Prištini, a od februara do septembra 2008. godine radio je kao advokat u Peći. U to vreme radio je i kao Pravni savetnik u Agenciji za finansiranje na Kosovu.

Od septembra 2008. do avgusta 2012. godine radio je kao Pravni savetnik EULEKS-ovih sudija u Okružnom sudu u Peći.

Kreshnik Radoniqi imenovan je za sudiju u Opštinskom sudu u Peći u julu 2012. godine, dok je promenom pravosudnog sistema od januara 2013. godine ponovo imenovan za sudiju u Opštem departmanu Osnovnog suda u Peći. Od novembra 2015. do maja 2016. godine radio je kao sudija Departmana za teška krivična dela u Osnovnom sudu u Prištini, nastavljajući svoj rad u Osnovnom sudu u Peći, u istom departmanu.

23.12.2016. imenovan je za Predsednika Osnovnog suda u Peći, kojeg je napustio da bi postao sudija u Specijalnom departmanu Apelacionog suda 01.07.2019.

14. juna je imenovan za Predsednika Centralne izborne komisije od strane Predsednice Republike Kosovo, Vjosa Osmani.