ARIANIT ELSHANI

Član

Arianit Elshani rođen je 16. marta 1992. godine u Orahovcu.

 

Studirao je na Arhitektonskom fakultetu UBT i na Filozofskom fakultetu Univerzitet u Prištini, pravac Političke nauke. Politolog je i član struktura Demokratske partije Kosova – PDK od 2009. godine. Radio je kao politički savetnik u Ministarstvu za snagu i bezbednost, a od 2017. godine bio je angažovan u svojstvu Ličnog asistenta Ministra za zdravlje.

 

Takođe je služio na drugim pozicijama za strane i domaće organizacije, uglavnom promovišući liberalne socio-ekonomske ideje.

 

Učestvovao je na različitim treninzima i konferencijama, na kojima je sertifikovan od ESFLC, PIPS i NDI.


Jezici: albanski, engleski, nemački.