Podaci o konačnom biračkom spisku unutar i van Kosova

13/09/2021

Centralna izborna komisija je potvrdila konačni birački spisak, koji prikazuje broj birača unutar i van Kosova za Lokalne izbore 2021.

Konačni birački spisak za Lokalne izbore 2021 koji će biti distribuiran na biračkim mestima na dan izbora 17. oktobra, sadrži:

– 1 milion 885 hiljada 448 imena birača, ili 90 hiljada 586 birača više u odnosu na Prevremene izbore za Skupštinu Kosova koji su održani 14. februara 2021. godine.

– Broj novih birača, koji će glasati po prvi put, je: 41 hiljada 12 birača, od kojih 24 hiljada 697 je navršilo 18 godina nakon 14. februara 2021 i 8 hiljada 937 birača za koje se može smatrati da su prvi put upisani u centralnom civilnom registru nakon poslednjih parlamentarnih izbora. Takođe, kao novi birači, smatraju se 7 hiljada 378 birača koji su dobili dokumenta Republike Kosovo posle izbora 14. februara i koji su bili uklonjeni sa biračkog spiska, jer su imali samo lična dokumenta izdata od strane UNMIK-a.

– Broj imena osoba koje su uklonjene sa biračkog spiska kao preminule nakon prevremenih izbora za Skupštinu Kosova 14. februara 2021. godine je: 18 hiljada 252 birača, dok je broj osoba koje su uklonjene sa ovog spiska jer su se odrekle državljanstva Republike Kosovo, nakon tih izbora, je 1 hiljada 158 birača.

– Broj biračkih centra širom Republike Kosovo je 883 sa ukupno 2 hiljade 477 biračkih mesta.

Dok, broj građana sa pravom glasa van države, koji su uspešno registrovani kao birači van Kosova, je: 15 hiljada 532 birača.

– Period prijavljivanja za registraciju birača van Kosova počeo je 10. jula i završio se 18. avgusta 2021. Za to vreme Centralna izborna komisija primila je 18 hiljada 852 zahteva za registraciju, od kojih je odobreno 15 hiljade 532 dok je 3 hiljade 320 prijava odbijeno jer nisu zadovoljile zakonske kriterijume.

– Svi podnosioci zahteva koji su se uspešno registrovali kao birači van Kosova mogu glasati putem pošte u periodu koji počinje 15. septembra. CIK mora primiti glasačke listiće najkasnije do 15. oktobra 2021. godine.

– Na osnovu izbornog pravila za glasanje van države, dužnost CIK-a je da sastavi birački spisak van Kosova. Ovaj spisak treba da sadrži podatke o onim biračima koji su se uspešno registrovali za glasanje van Kosova i ukloniti njihova imena sa biračkog spiska koji se distribuira na biračkim mestima, na dan izbora.