Nakon završenog procesa zapošljavanja, imenuje se Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata

12/12/2022

Priština, 12. decembar 2022. – Nakon procesa zapošljavanja, koji je počeo u oktobru 2022. godine, Predsedavajući Centralne izborne komisije g. Kreshnik Radoniqi je doneo odluku o imenovanju g-dina. Besnik Buzhala na poziciji Direktora Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS).

Konkurs za ovu poziciju raspisan je nakon stupanja na snagu zakona br. 08/L-122 za izmenu i dopunu zakona br. 03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakon br. 04/L-122 kao i zakonom br. 03/L-073 o opštim u Republici Kosovo izmenjen i dopunjen zakonom br.03/L-256.

Procedure zapošljavanja su završene u zakonskom roku predviđenom novim zakonom koji je usvojila Skupština Kosova početkom septembra, a koji zahteva da najkasnije u roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog zakona bude objavljeno javni oglas za prijavu kandidata za poziciju Direktora Kancelarije za registraciju i potvrđivanje političkih subjekata i da se postupak izbora Direktora završi u roku od tri (3) meseca od stupanja na snagu ovog zakona.

Buzhala je deo Centralne izborne komisije od 2009. godine. Tokom ovog vremena je radio u Diviziji za usluge birača.