Obaveštenje sa sastanka CIK-a

08/05/2019

Centralna Izborna Komisija je održala sasatanak kojim je predsedavala predsednica  Valdete Daka.

U ovom sastanku, CIK je doneo nekoliko odluka u okviru pripreme Vanrednih izbora za predsednika opštine u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.

Centralna Izborna Komisija odobrila je slogan za izbore koji će se održati u ove četiri opštine: Vaš glas. Vaša budućnost.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je donela odluku o ispisu registracije za četiri političke partije i ukinula je suspenziju za tri druge političke partije. Prema odluci CIK-a, ispisane partije su: Partia e Ballit (PB); Partia e Fortë (PF); Aktivna Gradanska Inicijativa (AGI); i Savez Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD). Ove političke partije nisu dostavile podatke o godišnjim promena i nakon dodatnog roka.

Takođe, Centralna  Izborna Komisija je donela odluku o ukidanju suspenzije tri političke partije: Partia Demokratike e Unitetit (PDU); Crnogorska Liberalna Stranka (CLS) i Nova Partija Kosova (NPK). Prema odluci CIK-a, ove političke partije su podnele ažurirane godišnje podatke u dodatnom roku.