Obaveštenje sa sastanka CIK-a

28/03/2019

Nakon imenovanja osam novih članova, Centralna Izborna Komisija održala je svoj prvi sastanak u novom sastavu, kojim je predsedavala Valdete Daka.

Na početku sastanka, predsednik CIK-a čestitala je osam novih članica na njihovom mandatu i poželela je uspeh u ispunjavanju novog zadatka.

  • U prvoj tački dnevnog reda, CIK je doneo odluku za Utvrđivanje iznosa sredstava iz Fonda za podršku političkim subjektima za 2019. godinu.
  • U nastavku sastanka CIK je doneo odluku za preporuku narednih kandidata za članove Skupštine Opština Republike Kosovo. Na osnovu ove odluke g. Nezir Çoçaj se zamenjuje sa narednim kamndidatom g.Rafet Rama.

Takođe je CIK doneo odluku za zamenu nekoliko članova Skupštine Opština (puni spisak možete pronaći u prilog).