Obaveštavanje za akreditaciju medija

07/11/2021

 

Priština, 6. novembar 2021. – Centralna izborna komisija obaveštava sve medije da nastavlja sa prijemom prijava za akreditaciju za drugi krug Izbora za Gradonačelnika. Rok ističe u ponedeljak, 8. novembra.

Mediji koji su akreditovani ne moraju ponovo da se prijavljuju, jer je validna akreditacija prvog kruga izbora;

Mediji koji su akreditovani mogu podneti zahtev za dodatnu akreditaciju;

Mediji koji nisu akreditovani u prvom krugu mogu se prijaviti za akreditaciju u drugom krugu;

Procedura prijavljivanja ostaje ista. Sve obrasce i korake za prijavljivanje možete pronaći detaljno tu: https://localhost/kqz/Sr/sherbime-per-ojq-dhe-medie/akreditimi-i-vezhguesve-te-medieve/

Samo akreditovani mediji mogu pratiti proces glasanja i ostale procedure u Centru za prebrojavanje i rezultate.

Dodatno pojašnjenje: Mediji van Republike Kosovo mogu podneti njihove prijave putem e-maila.