Obaveštenje sa sednice CIK-a u vezi sa pripremama za organizaciju izbora 18. i 25. Decembra

08/12/2022

Prishtinë, 8. decembar 2022 – Centralna izborna komisija održala je redovnu sednicu na kojoj je donela više odluka u okviru priprema za organizovanje vanrednih izbora 18. decembra za gradonačelnika četiri opštine i vanrednih izbora 25. decembra za dve skupštine opština.

Na ovom sastanku saopšteno je o toku pripreme izbornog procesa u ovim opštinama. Saopšteno je i da su se članovi Opštinskih izbornih komisija, koje čine predstavnici političkih partija, izjasnili da neće moći da obavljaju svoje dužnosti zbog okolnosti koje se tiču bezbednosnih aspekata. Članovi CIK-a tražili su da se ispita mogućnost njihove zamene.
• Nakon sastanka, Centralna izborna komisija je potvrdila konačan birački spisak za vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 18. decembra 2022. godine. Ovaj birački spisak sadrži 44 hiljada 939 imena birača ili 1.189 birača više u odnosu na Lokalne izbore 2021. Birači su raspoređeni u 44 biračke centre sa ukupno 74 biračka mesta.

KONAČNI BIRAČKI SPISAK ZA VANREDNE IZBORE ZA GRADONAČELNIKA U OPŠTINAMA: LEPOSAVIĆ, ZUBIN POTOK, ZVEČAN I SEVERNA MITROVICA
 
18 decembar 2022 Broj birača Broj biračkih centara Broj biračkih mesta
LEPOSAVIĆ 13,293 18 25
ZUBIN POTOK 6,636 12 14
ZVEČAN 6,978 7 12
SEVERNA MITROVICA 18,032 7 23
Ukupno: 44,939 44 74

• Na osnovu konačnog biračkog spiska, broj birača za vanredne izbore 18. decembra u ove četiri opštine je 44.939, dok je CIK odlučio da štampa 40.900 glasačkih listića, odnosno 4.039 ili 9,87% manje listića nego birača. CIK je odredio i broj glasačkih listića koji će biti štampani za prevremene izbore za Skupštine opština Zvečan i Leposavić 25. decembra. Prema odluci CIK-a, za ove izbore biće štampano 18.500 listića, odnosno 1.771 ili 9,5 odsto manje listića nego birača. Ova praksa štampanja manjeg broja glasačkih listića od broja birača je ispoštovana i u prošlim izbornim procesima.

• CIK je odobrio sadržaj i dizajn glasačkih listića za dva izborna procesa, 18. i 25. decembra 2022. (u prilogu nađite uzorke odobrenih glasačkih listića).

• CIK je doneo odluku o odobravanju liste biračkih centara za sprovođenje izbornog procesa. Za izbore 18. decembra CIK je odobrio listu od 44 biračkih centra, dok je za izbore 25. decembra odobrena lista od 25 biračkih centra.

• CIK je doneo odluku o usvajanju operativnog plana CIK-a za bezbedbost vanrednih izbora za gradonačelnike u Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Severnoj Mitrovici, kao i za prevremene izbore za Skupštinu opštine Leposavić i Zvečan.

Na ovom sastanku je saopšteno da je operativni plan CIK-a za bezbednosz izborna; spisak biračkih centara i akcioni plan biće dostavljeni Policiji Kosova, radi preduzimanja mera bezbednosti za nesmetan tok izborne kampanje i izbornog dana.