Obaveštenje sa sastanka CIK-a

15/08/2023

Priština, 15. avgust 2023. – Centralna izborna komisija održala je redovni sastanak, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

CIK je na ovom sastanku doneo odluku da suspenduje političku partiju Republikanët e Kosovës / Republikanci Kosova, koja je do 3. avgusta 2023. godine imala obavezu da održi izbornu skupštinu. Odlukom CIK-a ova politička partija je dužna da održi skupštinu u dodatnom roku od 45 dana, a ukoliko se to ne desi onda CIK, u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji i radu političkih partija, odjaviće je iz registra političkih partija u Republici Kosovo.