CIK čestita Asocijaciji svetskih izbornih tela desetu godišnjicu osnivanja

16/10/2023

Priština, 16.Oktobar, 2023 – Centralna izborna komisija Republike Kosovo čestitala je Udruženju svetskih izbornih tela desetu godišnjicu osnivanja.

U priloženoj video poruci, predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi, izražava najveće poštovanje za ovu asocijaciju, sa željom za nastavak dobrog rada na okupljanju izbornih tela iz celog sveta.

„U oktobru 2013. godine Centralna izborna komisija je postala punopravni član Generalne skupštine A-WEB-a. Dakle, to je punih 10 godina korektne i profesionalne saradnje, koja je bila veoma plodna za naše službenike, koji su tokom ove prve decenije prošli brojne obuke. Ovakva udruženja, u koje je učlanjeno više od 100 institucija iz različitih zemalja sveta, imaju svoju dragocenu vrednost i obećavamo da ćemo verno služiti viziji A-WEB-a da promovišemo efikasnost u razvoju slobodnih, fer, transparentnih i participativnih izbora“ , kaže se između ostalog na početku poruke predsednika Radoniqija.

U nastavku poruke, predsednik Radoniqi je ukratko obavestio institucije članice A-WEB-a, koje predstavljaju više od 100 zemalja iz celog sveta, o uspesima Republike Kosovo u organizaciji izbora.

„Republika Kosovo je nova država, koja je proglasila svoju nezavisnost u februaru 2008. godine, nakon što je prvi put stekla slobodu u leto 1999. Za to vreme, CIK je organizovao na desetine izbornih procesa i danas sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je u našoj zemlji, kao novoj državi, napravljen je veliki napredak i stvorena je tradicija izbora, koje je veoma visoko ocenjena od strane domaćih i međunarodnih posmatrača. Tokom ovih godina rado smo primali posmatrače izbora iz celog sveta, od kojih su mnogi i članovi A-WEB-a. Pridajemo veliki značaj posmatranju izbora i cenimo saradnju koju smo uspostavili sa mnogim drugim institucijama za upravljanje izborima. Bez sumnje, organizacija slobodnih, demokratskih izbora i kvalitet njihovog organizovanja – spadaju u ključne tačke vrednovanja novih demokratija. Kao nova država, Republika Kosovo je uspela da da sopstveni primer u ovom pravcu“, nastavlja poruku predsedavajućI CIK-a.

Na kraju poruke, u ime CIK-a Republike Kosovo, Radoniqi je izrazio spremnost za nastavak saradnje, ocenivši da razmena ideja i najboljih izbornih praksi sa drugim institucijama koje se bave organizacijom izbora, može poslužiti za unapređenje izbornih procesa i u našoj zemlji.