CIK izvlači žreb za redosled kandidata i političkih subjekata na glasačkom listiću za izbore koji će se održati 18. i 25. decembra 2022

07/12/2022

Priština, 07.12.2022 – Centralna izborna komisija organizovala je žreb za redosled političkih subjekata i kandidata na glasačkom listiću za vanredne izbore za predsednike opština (Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok) koji će se održati 18. decembra i prevremene izbore za skupštine opštine Zvečan i Leposavić, koji će se održati 25. decembra.

Na početku ovog događaja, predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi je rekao da je u okviru ispunjavanja ustavnih i zakonskih obaveza, od raspisivanja izbora, CIK preduzeo sve korake u cilju pripreme ova dva izborni procesa.

Uprkos izazovima koji nam se pojavljuju u ovom trenutku, CIK ostaje posvećen izvršavanju svojih dužnosti, a današnji događaj je takođe u tom cilju. Naša posvećenost slobodnim i demokratskim izborima je trajna i to se može postići samo zajedničkim radom“, rekao je Radoniqi.

REDOSLED POLITIČKIH SUBJEKATA NA GLASAČKOM LISTIĆU ZA VANREDNE IZBORE ZA PREDSEDNIKE OPŠTINA: SEVERNA MITROVICA, ZVEČAN, LEPOSAVIĆ I ZUBIN POTOK I PREVREMENE IZBORE

ZA SKUPŠTINE OPŠTINA ZVEČAN I LEPOSAVIĆ

INICIATIVA QYTETARE MITROVICA 111
PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 112
PARTIJA KOSOVSKIH SRBA 113
NEZAVISNI KANDIDAT 114
LËVIZJA VETËVENDOSJE 115