CIK je održao radionicu sa VOIS-ima za informisanje birača

12/12/2022

Priština, Decembar 2022. – Centralna izborna komisija održala je narednu radionicu sa Višim opštinskim izbornim službenicima.

Tokom ovog sastanka, uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu, razgovaralo se o različitim temama.

Fokus ovog okruglog stola bio je informisanje birača, posebno birača u ruralnim područjima i marginalizovanim zajednicama.

Takođe, na ovom sastanku je ponovo naglašena kontinuirana posvećenost u cilju smanjenja broja nevažećih glasova u budućim izbornim procesima na Kosovu.