CIK ograničava troškove političkih subjekata za izbornu kampanju na vanrednim izborima za gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok

19/11/2022

Priština, 19. novembra 2022 – Centralna izborna komisija održala je redovnu onlajn sednicu kojom je predsedavao predsedavajući, Kreshnik Radoniqi.

CIK je na ovoj sednici doneo odluku o ograničenju troškova izborne kampanje za političke subjekte koji će učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.

Ovom odlukom Centralna izborna komisija utvrđuje gornju granicu troškova izborne kampanje za političke subjekte koji će biti potvrđeni za učešće na ovim izborima. Ovo ograničenje je zasnovano na Izbornom pravilu br. 12/2013, prema kojoj će ograničenje troškova kampanje biti 0,5 evra po registrovanom biraču u svakoj opštini. Ova odluka CIK-a je zasnovana na nekonačnim podacima biračkog spiska u ovim opštinama, prema sledećoj tabeli:

KOMUNA/OPŠTINA VOTUES/BIRAČI EUR
Leposavić 13,293 6,646.5€
Zubin Potok 6,636 3,318€
Zvečan 6,980 3,490€
Severna Mitrovica 18,045 9,022.50€