Ovo su rokovi izbornih aktivnosti za vanredne izbore za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok

17/11/2022

Priština, 15. novembra 2022 – Centralna izborna komisija donela je odluku o usvajanju operativnog plana za organizovanje vanrednih izbora za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.

Ovaj plan obuhvata sve aktivnosti koje će CIK sprovoditi za pripremu ovih izbora.

Ovo su rokovi za glavne izborne aktivnosti:

 • Rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na izborima počinje 15. novembra i završava se 21. novembra 2022. godine;
 • Rok za izjašnjavanje o učešću na izborima putem koalicije počinje 15. novembra i završava se 17. novembra 2022. godine;
 • Rok za izjašnjavanje političkih partija o neučestvovanju na izborima počinje 15. novembra i završava se 19. novembra 2022. godine;
 • Rok za dostavljanje ispravki/korekcija od strane političkih subjekata počinje 25. novembra i završava se 26. novembra 2022. godine;
 • Rok za donošenje odluke od strane CIK-a o potvrđivanju političkih subjekata i kandidata je 26. novembar 2022. godine;
 • Rok za povlačenje političkih subjekata počinje 4. decembra i završava se 5. decembra 2022. godine;
 • Datum održavanja žrebanja za redosled kandidata i političkih subjekata na glasačkom listiću je 7. decembar 2022. godine;
 • Rok za određivanje ograničenja troškova izborne kampanje počinje 15. novembra i završava se 19. novembra 2022. godine;
 • Izborna kampanja kao i rokovi za izborne skupove počinju 8. decembra i završavaju se 16. decembra 2022. godine;
 • Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i medija počinje 15. novembra 2022. godine i završava se 13. decembra 2022.
 • Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača političkih subjekata počinje 27. novembra i završava se 12. decembra 2022. godine;
 • Imenovanje Opštinskih izbornih komisija počinje 15. novembra 2022. godine i završava se 24. novembra 2022. godine;
 • Objavljivanje spiska biračkih centara vrši se najkasnije do 7. decembra 2022. godine;
 • Rok za promenu biračkog centra u okviru opštine počinje 29. novembra i završava se 4. decembra 2022. godine;
 • Rok za osporavanje i potvrđivanje biračkog spiska počinje 2. decembra i završava se 4. decembra 2022. godine;
 • Prijava za registraciju kao birač van Kosova počinje 26. novembra i završava se 30. novembra 2022. godine;
 • Rok za potvrđivanje konačnog biračkog spiska je 8. decembar 2022. godine;
 • Period glasanja putem pošte za registrovane birače van Kosova počinje 9. decembra i završava se 16. decembra 2022. godine;
 • Prijava za registraciju birača zatočenih u kućama počinje 26. novembra i završava se 1. decembra 2022. godine;
 • Rok za registraciju birača sa ograničenom pokretljivošću u bilo kojoj ustanovi i birača u posebnim okolnostima počinje 9. decembra i završava se 13. decembra 2022. godine;