Izbori za Skupštinu Opština 2013

Datum izbora: 3 novembar 2013
Broj izbornih zona (opština): 38
Broj registrovanih birača: 1,792,913
Učešće na izborima: 830,371 birača (46.31%)

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

Statistika po biračkim mestim

REZULTATI

Rezultati subjekata po opštinama

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati po subjektima po biračkim mesti

Rezultati svih kandidata po opštinama

Rezultati svih kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova i putem pošte političkih subjekata

Biračkim mestima isključene iz rezultata

Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja

VIDEO SPOTI
Motivacioni za nove birace
POSTERI, FLAJERI, BILBORD, DOPISNICE
Poster – Promena birackog centra
Poster – Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Poster – Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Poster – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Flajer – Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Bilbord – Kako popuniti glasacki listic
Dopisnica – Odredivanje birackog centra
Opština Glasački listić Spisak kandidata
Dečane Preuzmi Preuzmi
Đakovica Preuzmi Preuzmi
Glogovac Preuzmi Preuzmi
Gnjilane Preuzmi Preuzmi
Dragaš Preuzmi Preuzmi
Istok Preuzmi Preuzmi
Kačanik Preuzmi Preuzmi
Klina Preuzmi Preuzmi
Kosovo Polje Preuzmi Preuzmi
Kamenica Preuzmi Preuzmi
Mitrovica Preuzmi Preuzmi
Leposavić Preuzmi Preuzmi
Lipljan Preuzmi Preuzmi
Novo Brdo Preuzmi Preuzmi
Obilić Preuzmi Preuzmi
Orahovac Preuzmi Preuzmi
Pejć Preuzmi Preuzmi
Podujevo Preuzmi Preuzmi
Priština Preuzmi Preuzmi
Prizren Preuzmi Preuzmi
Srbica Preuzmi Preuzmi
Štimlje Preuzmi Preuzmi
Štrpce Preuzmi Preuzmi
Suva Reka Preuzmi Preuzmi
Uroševac Preuzmi Preuzmi
Vitina Preuzmi Preuzmi
Vučitrn Preuzmi Preuzmi
Zubin Potok Preuzmi Preuzmi
Zvečan Preuzmi Preuzmi
Mališevo Preuzmi Preuzmi
Junik Preuzmi Preuzmi
Mamuša Preuzmi Preuzmi
Elez Han Preuzmi Preuzmi
Gračanica Preuzmi Preuzmi
Ranilug Preuzmi Preuzmi
Parteš Preuzmi Preuzmi
Klokot Preuzmi Preuzmi
Severna Mitrovica Preuzmi Preuzmi

Izveštaj biračkog spiska (verzija na albanskom jeziku)

Organizacije/Subjekti koji su akreditovani da Posmatraju Izborni Proces

Konačni Izveštaj Misije Evropske Unije za posmatranje Lokalnih Izbore 2013

ENEMO EOM – Izveštaj o Posmatranja za Lokalne Izbore 2013 (verzija na engleskom jeziku)

Demokratija na Delu – Izveštaj o Posmatranju Lokalnih Izbora 2013

Institucija Ombudsmana – zveštaj o Posmatranju Lokalnih Izbora 2013 (verzija na albanskom jeziku)