Izbori za Skupštinu Opština 2007

Datum izbora: 17 novembar 2007
Broj izbornih zona (opština): 30
Broj registrovanih birača: 1,567,590
Učešće na izborima: 618,230 birača (39.44%)

Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja

VIDEO SPOTEVI
Izbori 2007
Promena birackog centra
Registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za osobe sa posebnim potrebama
Registraciju za glasanje putem pošte
Osporavanje i potvrdivanje spiska biraca
Boja glasackih listica
Kako popuniti glasacki listic
Notifikator spot
Koraci na birackom mestu
Opšti motivacioni spot
POSTERI, FLAJERI, BILBORDI I DOPISNICE
Poster – Promena birackog centra
Poster – Registracija za glasanje putem poste
Poster – Koraci na birackom mestu
Flajer – Promena birackog centra (Cesto Postavljena Pitanja)
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Registracija za glasanje putem poste
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Koraci na birackom mestu
Bilbord – Opsti motivacioni
Dopisnica – Odredivanje birackog centra
Opština Glasački listić Spisak kandidata
Dečane Preuzmi Preuzmi
Đakovica Preuzmi Preuzmi
Glogovac Preuzmi Preuzmi
Gnjilane Preuzmi Preuzmi
Dragaš Preuzmi Preuzmi
Istok Preuzmi Preuzmi
Kačanik Preuzmi Preuzmi
Klina Preuzmi Preuzmi
Kosovo Polje Preuzmi Preuzmi
Kamenica Preuzmi Preuzmi
Mitrovica Preuzmi Preuzmi
Leposavić Preuzmi Preuzmi
Lipljan Preuzmi Preuzmi
Novo Brdo Preuzmi Preuzmi
Obilić Preuzmi Preuzmi
Orahovac Preuzmi Preuzmi
Pejć Preuzmi Preuzmi
Podujevo Preuzmi Preuzmi
Priština Preuzmi Preuzmi
Prizren Preuzmi Preuzmi
Srbica Preuzmi Preuzmi
Štimlje Preuzmi Preuzmi
Štrpce Preuzmi Preuzmi
Suva Reka Preuzmi Preuzmi
Uroševac Preuzmi Preuzmi
Vitina Preuzmi Preuzmi
Vučitrn Preuzmi Preuzmi
Zubin Potok Preuzmi Preuzmi
Zvečan Preuzmi Preuzmi
Mališevo Preuzmi Preuzmi

Lista biračkih centara za Lokalne Izbore 2007