Vanredni Izbori za Predsednika Opštine Glogovac 2016

Datum Izbora (I Krug): 4 decembar 2016
Datum izbora (II Krug): 18 decembar 2016
Broj registrovanih birača: 52,569
Učešće na izborima (I Krug): 21,662 birača (41.21%)
Učešće na izborima (II Krug): 23,903 birača (45.47%)

VIDEO SPOTEVI
Kako popuniti glasacki listic
Opsti motivacioni
POSTERI, BILBORD
Uspostavljanje novih birackih centara
Promena birackog centra
Registracija za glasanje putem poste
Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Bilbord – Kako popuniti glasacki listic

Glasački listić za Vanredni Izbori za Predsednika Opštine Glogovac 2016 (Prvi krug)

Glasački listić za Vanredni Izbori za Predsednika Opštine Glogovac 2016 (Drugi krug)

Organizacije/Subjekti koji su akreditovani da Posmatraju Izborni Proces

Demokratija na Delu – Izveštaj o Posmatranju za Vanredni Izbori za Predsednika Opštine Glogovac 2016 (verzija na albanskom jeziku)