Kako popuniti glasački listic?

U informativnom materijalu u nastavku možete naučiti pravilan način popunjavanja glasačkih listića.

VIDEO SPOTEVI
Kako popuniti glasacki listic
Kako popuniti glasacki listic
Kako popuniti glasacki listic
Kako popuniti glasacki listic
Koraci na birackom mestu
Put glasackih listica
Kako popuniti glasacki listic (Drugi Krug)
GIF
Kako se popunjava glasacki listic
Kako se popunjava glasacki listic (Drugi Krug)
Kako se popunjava glasacki listic (Ponovljeno glasanje u Parteš)
Kako se popunjava glasacki listic (Ponovljeno glasanje drugi krug u Istog)
POSTERI, FLAJERI I BILBORDI
Poster kako se popunjava glasački listić
Flajer kako se popunjava glasački listić
Brosura za popunjava glasački listić
Billbord kako se popunjava glasački listić
Poster za drugi krug kako se popunjava glasački listić
Poster za ponovljeno glasanje u Parteš