Informativni sastanak o izbornoj kampanji sa predstavnicima političkih subjekata

24/09/2019

Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP), zajedno sa Centralnom izbornom komisijom (CIK), održali su informativni sastanak sa predstavnicima političkih subjekata koji su potvrđeni za učešće na izborima.

Ovaj sastanak je održan uoči početka izborne kampanje za političke subjekte (25. septembra – 1. oktobra), a glavna svrha bila je rasprava o načinima za unapređenje međusobne komunikacije izbornih aktera, sa posebnim fokusom na pridržavanje Kodeksa ponašanja i potpunom primenom zakonodavstva vezanog za izbore na Kosovu.

Na sastanku je takođe naglašena potreba da politički subjekti, njihovi kandidati i pristalice doprinesu stvaranju uslova za slobodne i demokratske izbore.

Tokom izborne kampanje, politički subjekti su dužni da se pridržavaju Kodeksa ponašanja za političke subjekte, njihove pristalice i kandidate, predviđenog zakonom o opštim izborima, kao i izbornog pravila CIK-a kojim se uređuje izborna kampanja i izveštavanje o političkim događajima.

Predstavnici političkih subjekata bili su obavešteni da politički subjekti učesnici na izborima trebaju CIK-u dostaviti finansijski izveštaj svojih kampanja u roku od 45 dana nakon dana održavanja izbora.

Panelisti ovog sastanka, kojem su prisustvovali predstavnici političkih subjekata i nekih NVO-a, bili su članovi IPŽP-a Faton Ademi i Adnan Konushevci, kao i Yll Buleshkaj, izvršni direktor Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje (KRPPP).

 

[foogallery id=“12598″]