Glasanje putem pošte završava 5. oktobra

22/09/2019

Priština, 20 eptembar – Centralna Izborna Komisija je održala svoj sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka.

Na ovom sastanku je bilo reči i o glasanju putem pošte, koje je počelo 19. septembra. Centralna Izborna Komisija obaveštava sve uspešno registrovane podnosioce zahteva da se glasanje putem pošte završava 5. oktobra. Dakle, glasačke listiće mora primiti Centralna Izborna Komisija najkasnije 5. oktobra 2019.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija odlučila je o broju glasačkih listića koji će se štampati za Prevremene Izbore u Skupštini Republike Kosovo, 6. oktobra 2019. Prema odluci CIK-a, na osnovu konačnog biračkog spiska, broj birača je 1.937.868, dok je CIK odlučio da štampa 1.801.800 glasačkih listića, odnosno 136.068 ili 7,02% manje glasačkih listića od broja birača.