Danas se održava drugi krug izbora za gradonačelnike u 21 opštini.

14/11/2021

 

Priština, 14. novembar 2021. – Danas, 4 nedelje nakon izbora 17. oktobra, održava se drugi krug izbora za gradonačelnika.

Drugi krug izbora održava se u sledećoj 21 opštini: Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik, Mamuša i Klokot.

Prema konačnom spisku birača koji je potvrdila Centralna izborna komisija, broj građana sa pravom glasa u ovih 21 opština je: 1 milion 260 hiljada 571 birača.

Broj biračkih centara u ovom drugom krugu izbora je 575 sa ukupno 1,638 biračkih mesta.